Klicka på bilden för större format.

NoAs Rymdskepp

”Denna gång vill jag dela med mig av mitt senaste konstverk – en omtolkning av berättelsen om Noas ark, 

med en touch av framtid.”

I denna tolkning har jag föreställt mig ett rymdskepp istället för den traditionella arken, som bär med sig olika livsformer precis som i den gamla historien.

Genom att använda ett rymdskepp förmedlar konstverket vår förmåga att utforska och våga oss till nya världar, och det ger oss hopp om att vi både kan vårda och skydda vår egen planet.

Precis som Noa räddade olika arter, bär även vi ansvaret att vårda och beskydda Jorden och dess mångfald av liv.

Konstverket hyllar mänsklighetens potential att agera som förvaltare av vår planet och inspirerar till en framtid där gemensamma ansträngningar syftar till att bevara och återuppliva dess skönhet och överflöd, samtidigt som vi strävar efter en hållbar morgondag.

Noahs spaceship

”Today, I’d like to share my latest artwork—a reinterpretation of the Noah’s Ark narrative,

infused with a futuristic twist. ”

In this depiction, I’ve envisioned a spacecraft in lieu of the traditional ark, carrying an array of life forms just as in the ancient tale.

By incorporating a spacecraft, the artwork embodies our capacity to explore and venture to new worlds, fostering hope that we can both nurture and safeguard our own planet.

Much like Noah rescued various species, we too bear the responsibility of nurturing and safeguarding Earth and its diverse life. This artwork celebrates humanity’s potential to act as stewards of our planet, inspiring a future where collective efforts are directed towards preserving and rejuvenating its beauty and abundance, all while striving for a sustainable tomorrow.

© Marika af Trolle